Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje i poslovanja

Na uvjete i pravila poslovanja primjenjuje se važeći Zakon o zaštiti potrošača NN41/14 na snazi od 08.04.2014.
Ovi opći Uvjeti i pravila odnose se na korištenje usluga sklapanja ugovora u kupoprodaji izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu s trgovačkim društvom FORMULA XXL d.o.o., Zagreb kao prodavateljem (u daljnjem tekstu: Internet prodavatelj), odnosno putem web domene Internet prodavatelj  www.formula-xxl.hr
Usluge Internet prodavatelja dostupne su na internetskim stranicama  www.formula-xxl.hr.
Web stranice kao i ostale usluge Internet prodavatelja mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima. Korištenjem Internet prodavatelja obvezujete se poštivati niže navedene Uvjete i pravila.
Ukoliko se ne slažete s Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Internet prodavatelja.
Uvjeti i pravila korištenja Internet prodavatelja podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja trebali posjetiti kod svake posjete web stranicama Internet prodavatelja. Ako web stranice Internet prodavatelja nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja. Internet prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Opći uvjeti i pravila

Ovim se uvjetima i pravilima utvrđuju stranke u poslovnom odnosu, postupak naručivanja, dostave, plaćanja, reklamacija i odgovornosti za nedostatke prilikom kupnje robe putem Internet prodavatelja.

 1. Stranke u poslovnom odnosu su:

Trgovac ili prodavatelj je trgovačko društvo FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb (OIB: 06497406333)u daljnjem tekstu Internet prodavatelj putem Internet domene www.formula-xxl.hr.
Kupac robe je posjetitelj Internet domene www.formula-xxl.hr koji na web stranici Internet domene Internet prodavatelja www.formula-xxl.hr odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu i pošalje narudžbu, a Internet prodavatelj istu narudžbu prihvati.
Isporučitelj naručene robe je tvrtka FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb.
Putem web stranice Internet domene Internet prodavatelja www.formula-xxl.hr kupcu je omogućena kupnja asortimana proizvoda koji se nalaze u ponudi na www.formula-xxl.hr odnosno na skladištu tvrtke FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb
Cijene su s PDV-om.
Valuta je hrvatska kuna (HRK).
Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke. Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede kako za kupnju putem interneta i putem telefona.

 1. Naručivanje

Roba se naručuju putem web stranice Internet domene Internet prodavatelja www.formula-xxl.hr na tamo predviđeni način i neopozivi su. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti robu zato što naručene robe nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.
Prihvat narudžbe od strane Internet prodavatelja se smatra dostavom potvrde kupcu od strane Internet prodavatelja o prihvaćenoj narudžbi na e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe.

Adresiranje narudžbe

Molimo Vas da adresu upišete točno i potpuno, jer bez potpune adrese ne možemo slati pošiljku. Također možete koristiti uslugu poste restante, ukoliko ne želite da Vam pošiljka stigne na kućnu adresu. Poste restante je način slanja pošiljaka na glavne poštanske urede Hrvatske pošte u nekom mjestu. Znači, u svakom gradu ili općini postoji jedna pošta koju se smatra glavnom i na koju stižu pošiljke poslane na poste restante. Na Vašu kućnu adresu u tom slučaju neće stići obavijest o prispijeću pošiljke već se sami morate interesirati na toj točno određenoj glavnoj pošti u Vašem mjestu da li je nešto stiglo na Vaše ime. Umjesto adrese kad naručujete navodite samo Vaše ime i prezime, poste restante (umjesto ulice i kućnog broja) i ime mjesta i poštanski broj. Vrijeme putovanja pošiljke je 3-5 dana. Pošiljka će Vas na pošti čekati 30 dana.

 

 1. Dostava

Opći uvjeti dostave

Okvirni je rok isporuke od 2 do 5 radnih dana, osim robe za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Rok počinje od trenutka kad Internet prodavatelj prihvati ponudu kupca. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Dostava naručene robe naplaćuje se 25,00 kn s uključenim PDV-om.

Ostali uvjeti dostave

Roba će biti zapakirana tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

 1. Plaćanje

Naručene robu i usluge kupac može platiti pouzećem, odnosno, gotovinom prilikom dostave.

 1. Zamjena robe reklamacije/povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
• isporuka robe koja nije naručena
• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
• ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena reklamirane robe

Kupac može zamijeniti kupljen robu u roku od 14 dana od primitka na adresu dostave. Internet prodavatelj se obvezuje reklamiranu robu zamijeniti istom ili robom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 14 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamiranu robu dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži. Roba s vidljivim oštećenjima, robu koju je kupac pokušao prepraviti, robu koja je oštećeni zbog neprikladne upotrebe i robu bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismenim putem na adresu: FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb

Otkazivanje ugovora

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od 14 dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju. Artikli koji se vraćaju moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima. Proizvodi koji su korišteni ne mogu se vratiti. U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Pravo na raskid ugovora kupac ima shodno zakonu o zaštiti potrošača pravo na raskid ugovora sklopljenih na daljinu. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 7 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu.
Internet prodavatelj se obvezuje vratiti kupcu cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijest o raskidu ugovora.
Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.
Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora vršimo na naznačeni račun s vaše strane ili na adresu naznačenu za dostavu ukoliko naknadno kupac ne naznači drugu adresu.

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju ugovora o kupoprodaji temeljem odredaba Zakona o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, kao i proizvoda izrađenog isključivo za potrošača.

 1. Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke
 • Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Internet prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 1. Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje
Kontakt:
FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •